Členství ve Sdružení

Kamion pred cesmadem

Řádným členem Sdružení se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která je oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je majitelem nebo držitelem a provozovatelem alespoň jednoho silničního motorového vozidla o užitečné hmostnosti vyšší než 900 kg. Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna podnikat nebo vyvíjet jinou činnost v oboru souvisejícím s cílem a posláním Sdružení.

 • Chci se stát členem

  Co musím udělat, abych byl přijat za člena ČESMAD BOHEMIA

 • Kalkulátor členských příspěvků

  Chcete vědět, v jaké výši budou Vaše členské příspěvky? Zadejte počet vozidel a výsledná cena bude okamžitě vypočtena.

 • Výhody členství

  Sdružení má pro své členy připravenu řadu výhod. Kromě výhod, vyplývajících přímo ze stanov - účastnit se regionálního shromáždění s právem hlasovat, volit a být volen do orgánů Sdružení, předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení - je zde celá řada výhod, spojených s podnikáním v oblasti silniční dopravy.

 • Stanovy Sdružení

  Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se