Chci se stát členem

Členství

Co musím udělat, abych byl přijat za člena ČESMAD BOHEMIA

Řádné členství

Členem Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se může stát fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která je oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je majitelem a provozovatelem alespoň jednoho silničního motorového vozidla. Žádost o členství se předkládá na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA (formulář žádosti). Nebo prostřednictvím on-line formuláře.

K žádosti je nutné přiložit:

  • koncesní listinu nebo jiné podnikatelské oprávnění;
  • výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm žadatel zapsán), případně jiné doklady, z kterých lze zjistit údaje o jejich předmětu činnosti;
  • platnou finanční způsobilost s údajem o počtu provozovaných vozidel.
Členské příspěvky
Kategorie podle počtu vozidel Výše ročních členských příspěvků v Kč
1-2 1.500,-
3-5 3.000,-
6-9 6.000,-
10-29 12.000,-
30-59 21.000,-
60-99 34.500,-
100-199 60.000,-
za každých dalších 10 vozidel 1.500,-

Přidružené členství

 

Přidruženým členem Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se může stát fyzická či právnická osoba, pokud se jedná o nedopravní společnost, která je oprávněna podnikat či vyvíjet činnost v oboru souvisejícím se silniční dopravou. Přidružené členství není určeno pro firmy s koncesí na dopravu, ty mohou být výhradně řádnými členy. Přidružení členové Sdružení jsou organizováni podle územního vymezení sedmi regionů. Žádost o přidružené členství posoudí regionální komise, která se schází začátkem každého měsíce a předloží ji se svým stanoviskem k rozhodnutí předsednictvu, které zasedá koncem každého měsíce. O rozhodnutí předsednictva bude žadatel o přidružené členství neprodleně informován. Přidruženým členem Sdružení se žadatel stává dnem zaplacení členských příspěvků.

Členské příspěvky

20.000,- Kč za rok, přičemž výše prvních ročních členských příspěvků se v průběhu kalendářního roku poměrně krátí s ohledem na měsíc přijetí.


Související soubory

Mohlo by Vás zajímat

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se